Openingstijden

Openingstijden:
Dinsdag       9:00-17:00 uur
Woensdag   9:00-17:00 uur
Donderdag  9:00-17:00 uur
Vrijdag         9:00-17:00 uur
Zaterdag      9:00-17:00 uur

06-51578548

groencentrum@vanreine.nl

 

 

 

 

 

Adres en route:

Anna Geertruida Hofkeslaan 3
6881 WL Velp
Telefoon: 026 362 9700

Disclaimer

Groencentrum van Reine, hierna te noemen van Reine, verleent u hierbij toegang tot groencentrumvanreine.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

van Reine behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op groencentrumvanreine.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Groencentrum van Reine.

Beperkte aansprakelijkheid

van Reine spant zich in om de inhoud van groencentrumvanreine.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op groencentrumvanreine.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van van Reine.

In het bijzonder zijn alle prijzen op groencentrumvanreine.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op groencentrumvanreine.nl. van Reine oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op groencentrumvanreine.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan van Reine nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij van Reine en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van van Reine, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen